Världen

Kom och se på denna värld,

som liknar en målad, kunglig vagn,

som de oförståndiga sjunker ner i

men de ej visa har intresse av.

Den som tidigare var slapp

och därefter blivit vaksam,

han upplyser denna värld,

liksom månen befriad från moln.

Den vars onda handlingar

uppväges av goda,

han upplyser denna värld,

liksom månen befriad från moln.

Denna värld är förblindad;

blott ett fåtal når insikt.

Någon enstaka går till himlen

lik en fågel fri från nätet.

ur Dhammapada

Leave a Reply