To Haiti with love …

Röda Korset PG: 900800-4. Du kan även sms:a AKUT till 72900 och skänka 50 kronor (som debiteras på din telefonräkning) eller sätta in valfritt belopp på plusgiro 900800-4 eller bankgiro 900-8004. Märk talongen med ”Haiti”.

Rädda Barnen PG 902003-3 eller skicka sms 10KATASTROF (10 kr), KATASTROF (50 kr) till 72950.

Hoppets stjärna PG: 900253 – 6 eller sms STAR till 72930 och bidra med 100 kronor.

Läkare utan gränser PG: 90 06 03-2, Bankgiro: 900603-2, SMS:a ordet LIV till 72990 (50 kr).

Unicef PG 902001 -7, BG 902001-7.

Svenska Kyrkans Internationella arbete Plusgiro 90 01 22-3, Bankgiro 900 122-3. Märk talongen ”Haiti” Eller SMS:a ”haiti” till 72950 så bidrar du med 50 kronor.

Läkarmissionen Plusgiro: 90 00 21-7 , Bankgiro: 901-7187. Märk talongen ”Haiti”. Eller SMS:a Haiti50 till 72930. Du skänker 50 kr till Jordbävningsoffren.

SOS Barnbyar Plusgiro 90 02 29-6 eller Bankgiro 900-2031. Märk talongen ”Haiti” eller SMS:a ”SOSHAITI” till 72930, så bidrar du med 50 kronor.

Plan Sverige Plusgiro 90 07 31-1 eller Bakgiro 900-7311. Märk talongen ”Haiti” eller SMS:a ”HAITI” till 72 910 så bidrar du med 50 kronor.

Remember prayers are free.

1 Comment

  1. […] Premiärskörden gick på 755:-/kg och drogs upp ur Varalövs jord utanför Ängelholm. Vann budgivningen, på 24 askar á 400 gram, gjorde Axfood, som kommer sälja vidare potäterna till Stockholmarna via Hemköp i Mörby Centrum, Prisextra vid Fridhemsplan och Prisextra Norra Station. Där även det kommer att hållas auktion i morgon 25/2, PrisXtra Norra Station kl 11.00 och PrisXtra Fridhemsplan klockan 13.00. Alla intäkterna kommer oavkortat gå till Rädda Barnen Haiti. […]

Leave a Reply