Lycka

girl

Enligt en studie från 2005 grundad på en gedigen forskning i området om hur och varför människor blir och håller sig lyckliga framgår att 50 % av vår lycka är bestämd av en grundnivå, som vi inte kan påverka utan det handlar om våra gener och fysiska förutsättningar helt enkelt.

Endast 10 % beror på yttre omständigheter som pengar, framgång, materiella ting, utseende osv. mebendazole and ivermectin   Så påståenden som: ”Bara jag får det där jobbet, så kommer det ordna sig. ivermectin press for five days ” ”Bara jag går ner 10 kg kommer mitt liv bli annorlunda och jag lyckligare.” är helt irrelevanta. Dessa saker kan göra oss lyckliga för stunden men sedan klingar lyckokänslan av och detta bidrar snarare till en ökad jakt efter att fylla det nya tomrummet man skapat i första vevan, vilket sätter många i större olycka i slutändan.

Hela 40 % av vår lycka kan vi påverka själva genom medvetna handlingar. Det är stort!

Det har också gjorts studier på av vilka tanke- och handlingsmönster som är typiska för de ”lyckligaste” människorna. Här är ett urval:

–       De ägnar mycket tid åt familj och vänner, de vårdar och njuter av dessa nära relationer.
–       De har lätt för att uttrycka tacksamhet över vad de har.
–       De är ofta först med att hjälpa medmänniskor.
–       De har en optimistisk syn på framtiden.
–       De njuter av livets glädjeämnen och försöker leva i nuet.
–       De motionerar varje vecka, ibland varje dag.
–       De är djupt engagerade i vissa livslånga mål och ambitioner (som att bekämpa fusk, snickra skåp eller lära ut värderingar de tror på till sina barn).
–       Sist men inte minst: även de lyckligaste människor drabbas av påfrestningar, kriser och till och med tragedier, precis som alla vi andra. De kan bli precis lika förtvivlade eller upprörda i dessa situationer som du eller jag, men deras hemliga vapen är deras balans och styrka som de ger prov på när de hamnar i knipa.

Listan ovan bygger inte på att de ”lyckligaste” människorna handlar efter varje punkt. Det skulle förmodligen ingen mänsklig människa klara av… Utan några stycken lite beroende på vad för liv de lever.

Vi lever mitt i ett kaos av information, människor i ”rika” länder blir allt fattigare på just lycka för varje år. De söker på fel ställen för att de helt enkelt är vilse i informationsröran mellan reklam, samhällsnormer och tvivelaktig press. Härligt att komma över tillförlitlig information och forskning på området… Hoppas det sprider sig. ivermectin dosage dogs girl

Enligt en studie från 2005 grundad på en gedigen forskning i området om hur och varför människor blir och håller sig lyckliga framgår att 50 % av vår lycka är bestämd av en grundnivå, som vi inte kan påverka utan det handlar om våra gener och fysiska förutsättningar helt enkelt.

Endast 10 % beror på yttre omständigheter som pengar, framgång, materiella ting, utseende osv.  Så påståenden som: ”Bara jag får det där jobbet, så kommer det ordna sig.” ”Bara jag går ner 10 kg kommer mitt liv bli annorlunda och jag lyckligare.” är helt irrelevanta. Dessa saker kan göra oss lyckliga för stunden men sedan klingar lyckokänslan av och detta bidrar snarare till en ökad jakt efter att fylla det nya tomrummet man skapat i första vevan, vilket sätter många i större olycka i slutändan.

Hela 40 % av vår lycka kan vi påverka själva genom medvetna handlingar. Det är stort!

Det har också gjorts studier på av vilka tanke- och handlingsmönster som är typiska för de ”lyckligaste” människorna. Här är ett urval:

–       De ägnar mycket tid åt familj och vänner, de vårdar och njuter av dessa nära relationer.

–       De har lätt för att uttrycka tacksamhet över vad de har.

–       De är ofta först med att hjälpa medmänniskor.

–       De har en optimistisk syn på framtiden.

–       De njuter av livets glädjeämnen och försöker leva i nuet.

–       De motionerar varje vecka, ibland varje dag.

–       De är djupt engagerade i vissa livslånga mål och ambitioner (som att bekämpa fusk, snickra skåp eller lära ut värderingar de tror på till sina barn).

–       Sist men inte minst: även de lyckligaste människor drabbas av påfrestningar, kriser och till och med tragedier, precis som alla vi andra. De kan bli precis lika förtvivlade eller upprörda i dessa situationer som du eller jag, men deras hemliga vapen är deras balans och styrka som de ger prov på när de hamnar i knipa.

Listan ovan bygger inte på att de ”lyckligaste” människorna handlar efter varje punkt. Det skulle förmodligen ingen mänsklig människa klara av… Utan några stycken lite beroende på vad för liv de lever.

Vi lever mitt i ett kaos av information, människor i ”rika” länder blir allt fattigare på just lycka för varje år. De söker på fel ställen för att de helt enkelt är vilse i informationsröran mellan reklam, samhällsnormer och tvivelaktig press. Härligt att komma över tillförlitlig information och forskning på området… Hoppas det sprider sig.

1 Comment

  1. […] om lycka. Skriver. Njuter av höstens alla färger, plockar kastanjer och tänder ljus.  Mamma bjuder mig […]

Leave a Reply