Lucka 5

Ett öppet sinne

att uppleva och inte söka
att se utan att sätta ord på
att lyssna utan att försöka känna igen
att acceptera utan att förstå
att känna utan att greppa
att vara nyfiken framför erfaren
att tillåta framför förbjuda
att ha förhoppningar framför förväntningar
att hellre ha frihet än rätt

Hur nära vi än står kommer vi aldrig ha exakt samma vy. Det betyder inte att vi inte kan dela upplevelsen med varandra, vi kan berika, medvetandegöra varandra nya perspektiv. Men vi får aldrig glömma bort steget mellan vår upplevelse, någon annans och dess olika förutsättningar och respektera det. لعبة قمار للايفون

 

Leave a Reply