It is neither good nor bad, but thinking makes it so.

För att kunna säga ja måste du kunna säga nej. Det är enda vägen till utveckling, att vara olydig. Genom att lyda andra blir vi betingade. Vi kan lära oss av varandra men genom att lyda oss själva blir vi individer. Individer som sen kan få plats att mogna och bli medvetna, som är en förutsättning till att vara fri. Fri kan man bara vara om man är medveten. Världen är inte fri eftersom de flesta människor inte är mogna. mectizan 3mg usage Om du inte är medveten behövs system, lagar och förordnanden, som du kan lyda. ivermectin, permethrin, scabies  Var alltid en nybörjare, redo att lära med ett öppet sinne. ”Jag vet allt det där”, är lika med att vara färdig och stängd. Lagen ligger fast. Men livet slutar aldrig röra på sig. does ivermectin kill scabies in dogs Det är böjbart, precis som en nybörjare. En nybörjare med en gnutta trots skapar en fri individ.För att kunna säga ja måste du kunna säga nej. Det är enda vägen till utveckling, att vara olydig. Genom att lyda andra blir vi betingade. Vi kan lära oss av varandra men genom att lyda oss själva blir vi individer. Individer som sen kan få plats att mogna och bli medvetna, som är en förutsättning till att vara fri. Fri kan man bara vara om man är medveten. Världen är inte fri eftersom de flesta människor inte är mogna. Om du inte är medveten behövs system, lagar och förordnanden, som du kan lyda. Var alltid en nybörjare, redo att lära med ett öppet sinne. ”Jag vet allt det där”, är lika med att vara färdig och stängd. Lagen ligger fast. Men livet slutar aldrig röra på sig. Det är böjbart, precis som en nybörjare. En nybörjare med en gnutta trots skapar en fri individ.

Leave a Reply