1 Comment

  1. […] i skolan på förmiddagarna, läser, läser, läser läxor i gröngräset och blir röd och sen brun. Cyklar överallt. Ser pappa spela betjänten i Anton Tjechovs pjäs […]

Leave a Reply