Den oförståndige

”Jag har söner, jag har ägodelar”, över den tanken bekymrar sig den oförståndige.
Han är inte själv sin egen,
hur kan då sönerna vara hans?
Hur kan då ägodelarna vara hans?

ur Dhammapada

Leave a Reply