• Byråkrati
  • Lycka

    Enligt en studie från 2005 grundad på en gedigen forskning i området om hur och varför människor blir och håller sig lyckliga framgår att 50 % av vår lycka är bestämd av en grundnivå, som vi inte kan påverka utan det handlar om våra gener och fysiska förutsättningar helt enkelt. Endast 10 % beror på […]