Tankens kretslopp

Det du väljer får du Oavsett vad du väljer Det du tänker väljer du Oavsett vad du tänker Det är regeln Oavsett undantagstänkandet. Det är de nötta tankarna som skapar din kropps behov Behov som blir till rutin Rutin ger dig ditt livs rytm Rytm som skapar ditt livs fraktaler Perfekt levande mönster, totalt i samspel med dina val. Verklig förändring kräver stabilitet Tålamod när dimman är seg Mod när havet stormar Och trofasthet när tjälen fryser. På vägen, blanda inte ihop: Leda, med din rytm. Den ger dig också vila. Hunger, med lust. Trygghet, med kärlek. Dina gamla behov törstar tills de nya växt klart. Använd tilliten som din närmaste följeslagare på din resa. Tankens kontinuitet är vår tro Tro som i livets nav Det du varken ser eller hör men som är ditt liv.

One thought on “Tankens kretslopp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *