Does God hear Twitter?

“Vi nöjer oss inte med det liv som vi äger inom oss själva och i vår egen tillvaro: vi vill leva i ett inbillat liv i andras föreställning om oss, och bemödar oss för den skull att synas. Vi arbetar ideligen på att försköna och bevara denna inbillade tillvaro, och försummar därigenom den verkliga.” “We are not satisfied with the life we have in ourselves and in our own being: we want to lead an imaginary life in the minds of […]

Världen

Kom och se på denna värld, som liknar en målad, kunglig vagn, som de oförståndiga sjunker ner i men de ej visa har intresse av. Den som tidigare var slapp och därefter blivit vaksam, han upplyser denna värld, liksom månen befriad från moln. Den vars onda handlingar uppväges av goda, han upplyser denna värld, liksom månen befriad från moln. Denna värld är förblindad; blott ett fåtal når insikt. Någon enstaka går till himlen lik en fågel fri från nätet. ur […]

“Personality

… as such is false. The word “personality” has to be understood. It comes from persona; persona means mask. In ancient drama the actors used to wear masks. Those masks were called personae – personae because the sound was coming from behind the mask. Sona means sound. The masks were apparent to the audience and from behind the mask the sound was coming. From that word persona has come the word “personality.” All personality is false. Good personality, bad personality, […]

Den oförståndige

”Jag har söner, jag har ägodelar”, över den tanken bekymrar sig den oförståndige. Han är inte själv sin egen, hur kan då sönerna vara hans? Hur kan då ägodelarna vara hans? ur Dhammapada